Zobrazení dnešních ukazatelů

Aplikace IKEM Online Fit zobrazuje údaje z aplikace Apple Health (Zdraví), jako jsou Aktivní minuty, Průměrný tep, Spálené kalorie, Fibrilace síní (automatická detekce fibrilace síní).

Tyto údaje se do aplikace Apple Health (Zdraví) dostávají především z propojených chytrých hodinek.

Pod ukazateli se zobrazují také stanovené cíle. Pokud lékař cíl změní, změní se tento údaj i zde, zároveň obdržíte o změně cíle příslušnou notifikaci.

Po kliknutí na vybraný ukazatel lze zobrazit vývoj hodnot v čase spolu s grafickým vyjádřením.

Tyto údaje se do aplikace Apple Health (Zdraví) dostávají především z propojených chytrých hodinek.

Pod ukazateli se zobrazují také stanovené cíle. Pokud lékař cíl změní, změní se tento údaj i zde, zároveň obdržíte o změně cíle příslušnou notifikaci.

Po kliknutí na vybraný ukazatel lze zobrazit vývoj hodnot v čase spolu s grafickým vyjádřením.