Zobrazení detailního pohledu

Pro zobrazení detailního pohledu včetně vyjádření vývoje v čase klepněte na požadovaný ukazatel.

Otevře se příslušná obrazovka (EKG, Váha, Tlak, resp. Obvod pasu). Na obrazovce se nachází přehled jednotlivých záznamů měření včetně grafického vyjádření hodnot v čase.

Pro zobrazení je možné volit mezi módy Rok a Vše.

Na obrazovce se nachází také tlačítko Zapsat váhu,  Zapsat tlak, resp. Zapsat obvod pasu, po jehož stisknutí je možné provést záznam naměřených hodnot.

Pro návrat na přehledovou obrazovku klepněte na šipku zpět v záhlaví obrazovky.

Jestliže jste dosud žádné měření nezaznamenali, je na obrazovce upozornění.

Otevře se příslušná obrazovka (EKG, Váha, Tlak, resp. Obvod pasu). Na obrazovce se nachází přehled jednotlivých záznamů měření včetně grafického vyjádření hodnot v čase.

Pro zobrazení je možné volit mezi módy Rok a Vše.

Na obrazovce se nachází také tlačítko Zapsat váhu,  Zapsat tlak, resp. Zapsat obvod pasu, po jehož stisknutí je možné provést záznam naměřených hodnot.

Pro návrat na přehledovou obrazovku klepněte na šipku zpět v záhlaví obrazovky.

Jestliže jste dosud žádné měření nezaznamenali, je na obrazovce upozornění.