Zobrazení dlouhodobých ukazatelů

Aplikace IKEM Online Fit zobrazuje Vámi zaznamenávaná měření hmotnosti, krevního tlaku, obvodu pasu a EKG spolu s přehledem vývoje hodnot v čase i s grafickým vyjádřením.

Na obrazovce se posuňte do sekce Dlouhodobé ukazatele. Zde se zobrazují ukazatele EKG (aktuálně zaznamenané měření EKG),

Váha

(aktuálně zaznamenaná hmotnost a nastavený cíl, tedy hmotnost, kterou plánujete dosáhnout),

Tlak

(aktuálně zaznamenané měření krevního tlaku) a Obvod pasu (aktuálně zaznamenané měření obvodu pasu a naplánovaný cíl, tedy obvod pasu, jakého byste měli dosáhnout).

Na obrazovce se posuňte do sekce Dlouhodobé ukazatele. Zde se zobrazují ukazatele EKG (aktuálně zaznamenané měření EKG),

Váha

(aktuálně zaznamenaná hmotnost a nastavený cíl, tedy hmotnost, kterou plánujete dosáhnout),

Tlak

(aktuálně zaznamenané měření krevního tlaku) a Obvod pasu (aktuálně zaznamenané měření obvodu pasu a naplánovaný cíl, tedy obvod pasu, jakého byste měli dosáhnout).