Recepty

In this category, you will find tutorials, best practices, and technical documentation to help you create innovative and reliable software.

Zobrazení dnešních ukazatelů

Aplikace IKEM Online Fit zobrazuje údaje z aplikace Apple Health (Zdraví), jako jsou Aktivní minuty, Průměrný tep, Spálené kalorie, Fibrilace síní (automatická detekce fibrilace síní).

Zjistit více

Zobrazení detailního pohledu

Pro zobrazení detailního pohledu včetně vyjádření vývoje v čase klikněte na požadovaný ukazatel.

Zjistit více